لیست آثار دکتر عمید اطهری

نام و نام خانوادگي: عميد اطهري

آخرين مدرك تحصيلي: دكتراي تخصصي انگل شناسي

تاريخ تولد : 1335

رتبه علمي : استاد

گروه آموزشي : انگل شناسي – قارچ شناسي اوين – خيابان تابناك - دانشكده پزشكي - دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

Email: athari888@yahoo.com

ترجمه كتاب  :

1-     اطهري ع ، روش هاي  اساسي آزمايشگاهي در انگل شناسي پزشكي. از انتشارات سازمان جهاني بهداشت. نشر نيكا، 1372.

2-     اطهري ع ، برخورد با بلاياي طبيعي : نقش كاركنان بهداشت منطقه اي و جامعه . از انتشارات سازمان جهاني بهداشت ناشر: روابط عمومي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران ، پاييز 1374.

3-     اطهري ع ،  انگل شناسي پزشكي براون و نوا . انتشارات آييژ ، چاپ یازدهم  ، بهار 1389.

4-     رحيمي م، اطهري ع  : ميكرب شناسي جاوتز. ويرايش بيست و دوم ،  انتشارات آييژ 1383.

5-     رحيمي م ، اطهري ع : ميكرب شناسي جاوتز.  ويرايش بيست و سوم . انتشارات آييژ، تابستان 1384

6-     رحيمي م ، اطهري ع : ميكرب شناسي جاوتز.  ويرايش بيست و چهارم . انتشارات آييژ  1387

7-     اطهري ع : انگل شناسي پزشكي ماركل و  ووگ . انتشارات آييژ   تابستان   1386

8-      اطهری ع : انگل شناسی پزشکی : خود آموز انگل شناسی . انتشارات آییژ 1393
تاليف كتاب  :

کمتر
محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش کوکی میتوانید تجربه بهتری در فروشگاه ما داشته باشید.