مهندسی منابع طبیعی


مهندسی منابع طبیعی

یکی از زیر گروه های جذاب رشته تجربی، رشته مهندسی منابع طبیعی است. لذا کسانی که به طبیعت و حفظ آن علاقه دارند می بایست در کنکور رشته تجربی شرکت کرده و در نهایت در دفترچه انتخاب رشته، مهندسی منابع طبیعی را جزء اولویت های خویش قرار دهند.هدف مهندسین این حوزه شناخت انواع بافت های گیاهی، خاک، آب، نحوه بیابان زدایی و اصلاح منابع پایه و… می باشد.به بیان کلی این افراد هر چیزی که مربوط به طبیعت باشد را بررسی می نمایند و دفتر کار آن ها کنجی در آغوش طبیعت است.

محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش کوکی میتوانید تجربه بهتری در فروشگاه ما داشته باشید.