علوم آزمایشگاهی


علوم ازمایشگاهی

علوم آزمایشگاهی بالینی یکی از شاخه‌های علوم پزشکی است و بیشتر با آنالیز آزمایشگاهی خون، مایعات و بافت‌های بدن انسان با هدف تشخیص بیماری، پیگیری درمان و حفظ سلامت افراد جامعه سر و کار دارد به عبارتی علوم آزمایشگاهی به منظور تشخیص بیماری، پیگیری درمان و حفظ سلامت افراد جامعه می‌باشد.همانطور که از نام رشته علوم آزمایشگاهی مشخص است، قطعا بیشتر ساعات کاری شما در آزمایشگاه‌ها خواهد بود. اما ساعت کاری این رشته نسبت به مواردی هم چون پرستاری خیلی بهتر است.

بازار کار رشته علوم آزمایشگاهی

کارشناسان رشته علوم آزمایشگاهی میتوانند آزمایشات بالینی، تحقیقاتی و خدمات وابسته را در مراکز زیر به عنوان کارشناس انجام دهند.

آزمایشگاه‏‌های بالینی بیمارستان‌های دولتی و خصوصی

آزمایشگاه‏‌های مراکز بهداشتی

آزمایش‌های تشخیص طبی خصوصی

انستیتوها و مراکز تحقیقاتی و آموزشی

کارخانجات تولید وسایل و مواد آزمایشگاهی

شرکت‌‏های پخش فرآورده‌های بیولوژیک و آزمایشگاهی

آزمایشگاه‏‌های پزشکی قانونی

آزمایش‏‌های سازمان انتقال خون

آزمایشگاه های کنترل کیفی صنایع دارویی و غذایی

محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش کوکی میتوانید تجربه بهتری در فروشگاه ما داشته باشید.