بهداشت


رشته بهداشت محیط

رشته مهندسی بهداشت محیط یکی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی است که هدف آن تربیت دانش آموختگانی است که بتوانند با همکاری سایر سازمان ها و ارگان های ذیربط به منظور تأمین آب آشامیدنی (کمی و کیفی جمع آوری، دفع و تصفیه فاضلاب، جمع آوری، مدیریت و دفع صحیح پسماند های شهری، صنعتی، بیمارستانی و ویژه، کنترل و مدیریت کیفیت هوا، مبارزه با حشرات و ناقلین بهسازی منابع آب، بهسازی اماکن عمومی، نظارت بر اماکن تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی در بالاترین کیفیت ممکن فعالیت نمایند.رشته مهندسی بهداشت محیط شاخه ای از علوم بهداشت عمومی(Puplic Health  ) است که در رابطه با تمام جنبه های محیط زیست طبیعی و مصنوعی است که بر سلامت و بهداشت و رفاه انسان تاثیر گذار است. از نظر سازمان جهانی بهداشت(WHO ) بهداشت محیط توسعه سیستماتیک، ارتقا و هدایت معیار ها به سمت اصلاح یا کنترل عواملی از محیط زیست انسانی(محیط داخلی و بیرونی) است که می توانند از طریق ایجاد بیماری، ناتوانی یا رنجش و ناراحتی تاثیر سوء بر سلامت جسمی، روحی روانی و سلامت جامعه داشته باشند.دانش آموختگان این‌رشته، از طریق شناسایی عوامل زیان آور و آلاینده های محیطی با انجام فعالیت های برنامه ریزی، طراحی، اجرایی، نظارتی، ارزشیابی مدیریتی و آموزشی و پژوهشی بر مبنای معیار‌های علمی، اثرات مخاطره آمیز آلاینده ها را کنترل می‌نماید و یا از انتشار آنها در محیط زیست پیشگیری می‌کند و در مجموع دانش آموختگان این رشته توانمندی‌هایی را کسب می‌نمایند تا بتوانند عوامل مورد اشاره را در جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامتی و بهداشت محیط جامعه و حل مشکلات به خدمت بگیرند.

محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش کوکی میتوانید تجربه بهتری در فروشگاه ما داشته باشید.